M.Sc (Environmental Science) Semester I Time Table

IIS (Deemed to be University) Jaipur

TIME TABLE (ODD Semester 2020-2021)

M.Sc. (Environmental Science SEM I)

Days

I

9.30-10.15

II

10.25-11.10

III

11.20-12.05

IV

12.15-1.00

V

1.10-1.55

VI

2.05-2.50

VII

3.00 -3.45

MON

ENV 124(AK)

ENV 121(SKJ)

 

121(SKJ)

ENV 122(AK)

ENV 122(AK)

 

 

 

TUE

 

 

ENV 124(SKJ)

 

 

ENV 124(SKJ)

 

ENV 122(AK)

ENV 122(AK)

 

ENV 121(SKJ)

 

 

WED

 

 

ENV 123(CJ)

 

 

 

 

 

ENV 125(CJ)

 

ENV 125(CJ)

 

 

THU

 

 

 

ENV 121(SKJ)

 

ENV 121(SKJ)

ENV 124(AK)

ENV 125(CJ)

ENV 125(CJ)

 

FRI

 

ENV 123(AT)

 

 

ENV 123(AT)

 

 

ENV 122(AK)

ENV 125AK)

ENV 125(AK)

 

SAT

 

 

ENV 123(CJ)

 

 

ENV 123(CJ)

 

ENV 124(AK)

ENV 125(AK)

ENV 125(AK)

 

SKJ: Dr. Shelja K. Juneja; CJ: Dr. Charu Jhamaria; AT: Mr. Ashish Tambi; AK: Dr. Alka Kataria